Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich
Historia:
Dnia 1 września 1982 r. dokonano uroczystego otwarcia Szkoły Podstawowej nr 8 im. Skrzeka i Wójcika w Siemianowicach Śląskich. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz oświatowych, centralnych, wojewódzkich, miejskich, resortu górnictwa, rodziny patronów szkoły, delegacje z różnych szkół oraz nauczyciele, dzieci i rodzice. Po oficjalnej inauguracji w auli odbyła się część artystyczna z udziałem gości. Potem dzieci udały się do wyznaczonych sal na zajęcia. Budynek szkolny został przekazany oświacie przez resort górnictwa. Z dniem 1 .IX.2002 r szkoła weszła w skład Zespołu Szkół Sportowych (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum). Teraz uczniowie m.in. mają możliwość trenowania koszykówki i uczęszczania na basen. Stanowimy jeden silny zespół i możemy uczyć się przez wiele lat w szkole, która jest dla nas drugim domem.

Ważniejsze fakty z życia szkoły:

1 września 1983, inauguracja roku szkolnego w budynku nowej, dużej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 12. Dyrektorem zostaje Pani Barbara Gwiżdż.
W roku 1984 szkoła otrzymała imię Przyjaźni Narodów i nie była już bezimienną instytucją.
W tym samym roku nawiązaliśmy przyjacielskie kontakty ze szkołą w Kothen noszącą takie samo imię jak nasza - Nationalfreundschaft.
Rok 1990 to również znamienny - nastąpiło uroczyste otwarcie basenu, który stał się symbolem w określaniu szkoły - “szkoła z basenem” lub po prostu: “ta z basenem”.
Rok 1996 to trzynaste urodziny naszej szkoły. Cały tydzień trwały obchody zorganizowane przez “równolatków” - klasy szóste.
1-go września 1999 roku szkoła otrzymała status Zespołu Szkół nr 1 w Siemianowicach Śl. w skład którego oprócz Szkoły Podstawowej nr 12 weszło Gimnazjum nr 1. W tym samym roku powstały dwie klasy sportowe o profilu pływackim: IVb w szkole podstawowej i Ia w gimnazjum.
1-go września 2000 roku po odejściu Pani Dyrektor Barbary Gwiżdż stanowisko dyrektora szkoły objął mgr Mirosław Wyszyński.
W rankingu gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2001/2002 nasza szkoła uplasowała się na 8 miejscu.

Obecnie Zespół Szkół Sportowych tworzą:
 • Szkoła Podstawowa nr 8
 • Gimnazjum nr 1
 • V Liceum Ogólnokształcące

1.IX.2002 r swoje podwoje otworzyło jedne z najmłodszych liceów w Siemianowicach Śląskich - V LO. już w trakcie inauguracji pierwszego roku szkolnego padły słowa, iż „zapewne będzie to liceum nie tylko z numeru piątka, ale i na piątkę”. I tej zasady wszyscy, zarówno dyrekcja, nauczyciele, jak i uczniowie, starają się trzymać.
Przed nowymi licealistami stanęło niełatwe zadanie- musieli przecierać ścieżki w zreformowanym szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Jako pierwsi też będą zdawali maturę według nowych zasad.
Uczniowie już od samego początku swego pobytu w szkole aktywnie włączyli się w życie nowo powstałej placówki. Organizowali i uczestniczyli uczestniczyli cykliczne odbywającym się Festiwalu Młodzieży Szkolnej oraz corocznym „Wieczorze kolęd”. Reprezentanci V LO uświetnili swymi występami otwarcie „Rynku Bytkowskiego”.. Uczennica Dagmara Brudek brała udział w wielu festiwalach piosenki. Plonem jej twórczości jest płyta „Dagmara i przyjaciele”.
Urozmaiceniu zajęć oraz pogłębieniu życia kulturalnego uczniów służy szereg wyjść na do muzeów, udział w wyjazdach (także zagranicznych). Inną formą tej działalności jest udział w seansach filmowych, dobieranych pod kątem omawianego na lekcjach materiału.
Dzięki uczestnictwu w wykładach i zajęciach otwartych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim uczniowie mają możliwość zapoznania się z najnowszymi zdobyczami nauki. Równie ważny jest fakt, iż dzięki temu jeszcze jako licealiści poznają zasady studiowania.

Tradycje:

Szkolne uroczystości stałe:
 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
 • wspólne, uroczyste kolędowanie wigilijne
 • zabawy karnawałowe i dyskoteki szkolne
 • rajd wagarowicza
 • obchody Dnia Ziemi
 • Festiwal Talentów
 • udział w Dniach Siemianowic Śląskich
 • wspólna Studniówka klas kończących szkołę
 • uroczyste pożegnanie absolwentów
 • Dzień Przemówień
Wszyscy partnerzy
O partnerze
Strona www
Pakiet sponsorski: "Sowa" (szkoła)
ZSS Siemianowice Śląskie - zbiórka darów