Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego PRO MERITUM
Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PRO MERITUM” zostało założone przez nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” w Siemianowicach Śląskich w 2011 roku. Po dwóch latach działalności uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Głównym celem Stowarzyszenia jest wzbogacenie oferty edukacyjnej adresowanej do szerokiego grona odbiorców oraz podejmowanie różnorodnych działań na rzecz środowiska lokalnego. Do najistotniejszych cyklicznych akcji prowadzonych przez Stowarzyszenie należą działania o charakterze charytatywnym takie jak „Tyta od PRO MERITUM” oraz „Świąteczna Paczka z PRO MERITUM” a także działania promujące zdrowie „Czujniki ratują życie” i „Koperta ratunkowa” oraz zajęcia rekreacyjne dla seniorów. Kolejnym obszarem działań podejmowanych przez członków stowarzyszenia jest pomoc rzeczowa i praca wolontariuszy na rzecz schronisk dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie i Katowicach.

Postawione przed sobą cele, Stowarzyszenie realizuje w oparciu o bezpłatną pracę swoich członków oraz uczniów i absolwentów zrzeszonych w działającym na terenie szkoły Klubie Młodego Wolontariusza „MERIT”.

W swojej dotychczasowej działalności Stowarzyszenie nie korzystało z żadnych dotacji, subwencji ani grantów a opierało ją jedynie o środki pochodzące ze składek członkowskich oraz darowizn rzeczowych.
Wszyscy partnerzy
O partnerze
Strona www
Pakiet sponsorski: "Sowa" (szkoła)
Pro Meritum - przekazanie darowizny na konto Fundacji SOS dla Zwierząt