Portal PełniaKultury

Portal Pełnia Kultury informuje o wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Metropolii Silesia. Informuje także o artystach, twórcach, organizacjach, stowarzyszeniach oraz instytucjach kulturalnych. Wiadomości skierowane są do mieszkańców Metropolii Silesia jak i do odwiedzających nasz region. Portal jest także interaktywną platformą, która umożliwia instytucjom i twórcom samodzielne umieszczanie informacji a entuzjastom wydarzeń kulturalnych pozwala na dzielenie się recenzjami, opiniami i refleksjami na temat imprez, w których uczestniczyli. Portal istnieje od 2011 roku, ma w swoje bazie prawie 700 instytucji i ponad 10 000 opisanych wydarzeń.

Wszyscy partnerzy
O partnerze
Strona www
Pakiet sponsorski: "Szpak" (media)